Katedra za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn

FMUFakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (FMU) je osnovan 1937. godine, kao Muzička akademija sa 7 odseka, da bi u međuvremenu prerasla u instituciju koja danas, na osnovnim akademskim studijama, organizuje nastavu na 13 studijskih programa.

Od školske 2011/2012. godine FMU je nosilac TEMPUS projekta, kojim se uvodi interdisciplinarnost u muzičke studije u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa evropskim standardima. Ovaj projekat je omogućio osnivanje Katedre za džez i popularnu muziku (2012), nakon višedecenijskih napora. Njeni članovi su Miroslav Karlović (šef katedre), Luka Ignjatović, Novak Mijović, Vanja Kevrešan, Sava Miletić, Milan Nikolić, Vesna Petković, Aleksandar Cvetković i Vladimir Nikolov. Zahvaljujući projektu, kao gostujući profesori do sada su angažovani brojni istaknuti džez umetnici, među kojima Aleksandar Milošević, Bojan Zulfikarpašić, Mišel Hendriks, Sajmon Rigter, Stjepko Gut… U saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani, studenti džez odseka su prošle godine održali pet koncerata širom Srbije sa big bendom te institucije.

Petra Leona Matiša kvartet čine studenti prve generacije džez odseka FMU. Među manifestacijama/dvoranama u kojima su nastupali (osim klubova) izdvajaju se Dom Omladine – Međunarodni dan džeza, Nišvil džez festival, ARLEMM art festival, 3. Evropski Studentski Samit, Zadužbina Ilije M. Kolarca.

Petra Leona Matiša – vokal

Dušan Sarić – klavir

Dragan Hajnrih – gitara

Marko Benke – kontrabas