Jakob Anderškov: Gudači, udaraljke i klavir + Kvintet Paola Fresua